درباره ما

۳۲۰۴ سامانه ای است که با هدف توزیع سریع کالاها و خدمات در سطح بندرعباس توسط شرکت وایدکس راه اندازی شده است.

از دلایل چنین رویکردی می توان به شرایط اقلیمی خاص بندرعباس و نیاز جامع رو به پیشرفت آن به دسترسی سریع به خدمات اشاره کرد.